Pápež mladým: Ste nádejou na zdravú ekonomiku

Pápež František pozýva mladých ekonómov a podnikateľov z celého sveta na stretnutie do Assisi, kde chce spolu s nimi hovoriť o ekonomike, ktorá je naklonená životu, stará sa o stvorenie a nedrancuje ho.
Vatican News 30.05.2019
Pápež mladým: Ste nádejou na zdravú ekonomiku

Cirkev chce s mladými hovoriť o ich predstave, ako nastaviť ekonomiku a rozvoj, aby boli pozorné na životné prostredie. / Ilustračná snímka: www.istockphoto.com


Svätý Otec v liste mladým ekonómom a podnikateľom zo začiatku mája zdôraznil, že dnes viac ako inokedy je všetko hlboko prepojené a že ochrana životného prostredia nemôže byť oddeľovaná od zaistenia spravodlivosti pre chudobných a hľadania odpovede na štrukturálne problémy globálnej ekonomiky. „Potrebujeme opraviť modely rastu, ktoré nie sú schopné zaistiť rešpekt k životnému prostrediu, otvorenosť k životu, starostlivosť o rodinu, sociálnu rovnosť, dôstojnosť pracujúcich a práva budúcich generácií.“

Pápež František za príklad starostlivosti o zraniteľných ľudí a o integrálnu ekológiu dáva svätého Františka z Assisi. „Vybavujú sa mi slová, s ktorými sa k nemu obrátil Ukrižovaný v Kostolíku sv. Damiána: ,Choď, František, oprav môj dom, ktorý, ako vidíš, je celý v troskách.‘ Onen dom, ktorý treba opraviť, sa týka všetkých. Týka sa Cirkvi, spoločnosti a srdca každého z nás. Týka sa stále viac tiež prostredia, ktoré urgentne potrebuje zdravú ekonomiku a udržateľný rozvoj, ktorý by zahojil jeho rany a zaistil dôstojnú budúcnosť.“

„Vaša túžba po lepšej a šťastnejšej budúcnosti z vás robí prorocké znamenie našej doby poukazujúce na ekonomiku pozornú k človeku i k životnému prostrediu,“ napísal pápež František mladým

Ste nádejou pre nový svet

Na úlohu zrevidovať svoje mentálne a mravné priority a zladiť ich s Božími prikázaniami a nárokmi spoločného dobra sú podľa pápeža Františka volaní všetci. Svätý Otec sa však špeciálne obracia na mladých, pretože, ako im píše v liste, „vaša túžba po lepšej a šťastnejšej budúcnosti z vás robí prorocké znamenie našej doby poukazujúce na ekonomiku pozornú k človeku i k životnému prostrediu.“

Mladí preto majú byť protagonistami zmeny a budovateľmi lepšieho sveta, ktorého snahou bude odbúrať sociálnu nespravodlivosť. „Vaše univerzity, vaše podniky a organizácie sú dielňami nádeje, v ktorých možno vytvárať nové cesty chápania ekonómie a pokroku, bojovať s kultúrou plytvania, dávať hlas tým, ktorí ho nemajú, a ponúkať nový životný štýl. Pokiaľ náš ekonomicko-sociálny systém bude produkovať čo i len jednu obeť a pokiaľ bude odpisovaný čo i len jeden človek, nemôže nastúpiť sviatok univerzálneho bratstva.“

 

Ideál bratstva

Svätý Otec sa chce s mladými stretnúť v Assisi 26. až 28. marca 2020. Názov pripravovanej udalosti Františkova ekonómia jasne odkazuje k svätcovi z Assisi a k evanjeliu, ktoré konzistentne prežíval tiež v ekonomickej a sociálnej rovine. Stretnutie má priniesť spoločný pakt, ktorý by šíril proces globálnej zmeny. V ňom by sa spojili úmysly nielen tých, ktorí majú dar viery, ale všetkých ľudí dobrej vôle bez ohľadu na odlišnosť vyznania a národnosti. Podľa pápeža Františka ich bude spájať ideál bratstva, ktorý je pozorný predovšetkým na chudobných a vylúčených.

Petrov nástupca chce do Assisi pozvať taktiež svetových ekonómov a podnikateľov, ktorí na globálnej úrovni už pracujú na vytvorení ekonómie zodpovedajúcej spomenutému ideálu.