Piaristická mládež sa stretla v Nitre

V Nitre počas prvého júlového týždňa prebiehalo stretnutie piaristickej mládeže z celej Európy.
Katolícke noviny 01.08.2019
Piaristická mládež sa stretla v Nitre

PYM sa každoročne organizuje v inom štáte Európy, kde pôsobí Rehoľa piaristov. Po piatich rokoch sa stretnutie vrátilo opäť na Slovensko. / Snímka: Adam Klenka

Účastníci stretnutia PYM (Piarist Youth Meeting) strávili týždeň prehliadkou Nitry, výletom k dražovskému kostolíku, duchovnými aktivitami, koncertmi a výletom do Trenčína.

Tohtoročným hlavným mottom stretnutia bol citát z Jánovho evanjelia: „Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije“ (Jn 7, 37). Podujatie bolo prioritne určené pre študentov piaristických škôl starších ako 16 rokov, ale aj pre všetkých mladých ľudí pôsobiacich v mládežníckych spoločenstvách pri reholi piaristov.

„Našou túžbou bolo mladým ľuďom z Poľska, Maďarska, Česka a Bieloruska predstaviť Slovensko ako hodnotovú a krásnu krajinu v strede Európy,“ uviedol Matúš Palaj, organizátor PYM. Celkovo sa v Nitre stretlo 155 mladých ľudí. Nie je to však konečné číslo, na podujatie zavítali aj ďalší hostia zo Slovenska či zahraničia a celkovo sa počas 7 dní zúčastnilo na podujatí približne 170 účastníkov.

Program stretnutia bol doplnený o dobrovoľnícke aktivity skrášľovania životného prostredia, mnohé kultúrne a odborné workshopy (napríklad hudobný, tanečný, dramatický, mediálny, umelecký či prvej pomoci). Súčasťou programu bol tiež medzinárodný volejbalový turnaj. Piaristická mládež sa takisto zúčastnila cyrilo-metodskej púti.

Andrej Kmotorka a Monika Gubáňová