Počúvajme mladých

V rámci trojročného synodálneho procesu sa 10. júna uskutočnila konferencia Komunikácia viery mladým. Konala sa v Dominikánskom kultúrnom centre Veritas v Košiciach.

Filoména Ághová 16.06.2022
Počúvajme mladých

Na konferencii vyzdvihli potrebu pastorácie mládeže. Snímka: Sabína Pastorová

Košické stretnutie bolo zamerané na prezentovanie aktuálnych tém v oblasti pastorácie mládeže a hľadanie nových perspektív pre pastoračnú prax.

Všetkých privítali organizátori – dominikánka Karola Mária Dravecká a dominikán Lukáš Milan Žilák, ktorí vyzdvihli potrebu práce s mladými a dôležitosť konferencie. Zúčastnilo sa približne šesťdesiat ľudí, ktorí po „covidovej prestávke“ opäť živo diskutovali so šálkou kávy v ruke.

Cirkev má byť soľou, nie všetkým

Prvý prednáškový blok otvoril kňaz Košickej arcidiecézy Vladimír Juhás. Pripomenul, že Cirkev ovplyvňuje spoločnosť a spoločnosť ovplyvňuje Cirkev. V následnej spoločnej diskusii reagoval na otázku z publika vetou: „Cirkev má byť soľou, nie všetkým.“

Vladimír Juhás tiež skonštatoval, že sa z rodín vytráca rola otca kňaza. Otcovia nevedia žehnať svoje rodiny a to je škoda.

Rozdiel medzi príslušnosťou a participáciou

Druhým rečníkom bol zahraničný hosť doktor Teologickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Josef Mikulášek. Jeho prednáška bola zameraná na kresťanskú identitu mladých.

Vysvetľoval, že je rozdiel medzi tým, keď mladý človek cíti iba akúsi príslušnosť ku Katolíckej cirkvi a keď mladý človek participuje, teda snaží sa prispieť k životu Cirkvi.

Mladí sa cítia nevypočutí a nepochopení

Salezián Marián Zachar vo svojom príhovore zdôrazňoval, ako dospelí v kresťanských kruhoch nepočúvajú mladých ľudí a neprikladajú ich názoru žiadny význam.

Pripomenul, že sú to práve mladí, ktorí dokážu pozitívne meniť aj dospelých. Zo svojich skúseností v práci s mládežou zdôraznil, že je dôležité byť pre mladých prítomný, rešpektovať ich a byť im príkladom.

Príklady dobrej praxe

Popoludňajší blok patril príkladom dobrej praxe. Priestor dostali tri projekty, ktoré sa snažia mládež posúvať čoraz bližšie Bohu. Prvý predstavila ADOM – dominikánska mládež, ktorá predstavila štyri piliere hľadania Boha – modlitbu, štúdium, komunitný život a kázanie.

Druhým predstaveným projektom bol dvojročný program Teológia pre mladých, ktorý majú na starosti bratia saleziáni v spolupráci so sestrami saleziánkami.

Mentorka a manažérka stredoškolských kolégií Martina Deliová predstavila známy projekt z dielne Kolégia Antona Neuwirtha – Akadémiu veľkých diel. Vysvetlila, že mladí, ktorých baví šport, môžu ísť do športového klubu. Jej otázka znela: „Kam majú ísť tí, ktorí sa chcú dozvedieť viac a zaujíma ich teológia alebo filozofia?“

Záverečná diskusia

V záverečnej diskusii odzneli aj názory účastníkov, napríklad že mladí sa často boja povedať nahlas svoj názor, lebo vedia, že nikoho nebude zaujímať. Zhodli sa tiež na tom, že najlepším príkladom pre dnešnú mládež je osobný príklad života, pretože len prázdne slová mladých neočaria.