Prečo si vziať Carla Acutisa za vzor

Ak by Carlo Acutis stále žil, mal by dnes 30 rokov. Podľa súčasných štandardov by ešte patril medzi mladú generáciu. No Carla si Pán povolal pred 15 rokmi a dnes si ho už uctievame ako blahoslaveného. Inšpirujte sa mladíkom, ktorý podobne ako my čelil nástrahám moderného sveta.
Ján Lauko 21.10.2021
Prečo si vziať Carla Acutisa za vzor

Carla Acutisa blahorečili 10. októbra 2020 v Assisi. Snímka: profimedia.sk

Život Carla Acutisa sa v mnohom podobal tomu nášmu: chodil do školy, trávil čas s kamarátmi, hral sa na počítači, navštevoval kostol... Jednoducho bežný život tínedžera. No Carlo mu dal výnimočný zmysel. Ako to robil? A ako to môžeme podľa jeho vzoru robiť my?

V druhých videl Ježiša

Carlo v ľuďoch videl Ježišovu tvár, miloval všetkých a pre každého mal dobré slovo. Zvlášť veľkú pozornosť venoval najviac znevýhodneným ľuďom. Napríklad bezdomovcom, ktorí spávali na ulici na kartónoch – večer im nosieval teplé nápoje a niečo na jedenie. Dokonca im zo svojich úspor kupoval spacáky a deky.

Zastával sa šikanovaných

Bol známy tým, že sa v škole zastával detí, ktoré boli šikanované, hlavne sa staval za postihnuté deti.

Takisto chcel byť nápomocný tým, ktorí trpeli rodinnými problémami. Keď sa rodičia jedného priateľa rozvádzali, Carlo sa snažil zapojiť tohto priateľa do života rodiny Acutisovcov, aby mu poskytol pokoj a pocit bezpečia.

Ukázal, že aj bežný život môže byť mimoriadny

Ako hovorí Carlova mama Antonia Acutisová, jej syn viedol bežný život, ktorý sa stal mimoriadnym vďaka živej a reálnej prítomnosti Krista v jeho srdci.

Od siedmich rokov chodil denne na svätú omšu, tešil sa na stretnutie s Ježišom v Oltárnej sviatosti a samotnú Eucharistiu označil za svoju diaľnicu do neba. Kristus bol však v jeho živote prítomný vždy, nielen v kostole a počas modlitby.

„Napríklad ak sa Carlo hral s loptou alebo si pripravoval veci do školy, robil tak s Ježišom a pre Ježiša. Neoddeľoval svoj život viery od svojho aktívneho života,“ priblížila Antonia Acutisová.

Zachránil vieru svojich rodičov

V našich rodinách je mnoho rodičov, ktorí do kostola príliš nechodia. Ani Carlovi rodičia nevenovali priveľa pozornosti sviatostnému životu. Jeho mama priznala, že kým sa vďaka svojmu synovi neobrátila, bola v kostole trikrát v živote.

Carlo láskou k eucharistickému Kristovi a tým, ako o nej svedčil, dokázal každý deň ťahať na svätú omšu svojich príbuzných a nakoniec i svojich rodičov, aby denne prijímali sväté prijímanie.

Mal zdravý vzťah k technológiám

Blahoslavený Carlo sa vyznal v počítačoch. Programoval, strihal filmy, tvoril internetové stránky (založil napríklad stránku, na ktorej katalogizoval všetky eucharistické zázraky potvrdené Cirkvou). Tiež rád hrával videohry.

Uvedomoval si však riziko závislosti od moderných technológií, a preto si na ich využitie pre zábavu vyhradil hodinu týždenne. Bral to ako pokánie a duchovnú disciplínu. „Carlo ukázal, ako sa dajú dobre využiť tieto prostriedky.

Okrem webu o eucharistických zázrakoch vytváral internetové stránky pre farnosti a dobrovoľnícke združenia.

Ukázal pozitívnu stránku internetu, ktorá by mala prevážiť nad tou temnou, akou je pornografia a iné veci, ktoré ničia svedomie a mladých,“ poznamenala mama Carla Acutisa Antonia v rozhovore pre agentúru SIR.

VYTVORILI LITÁNIE KU CARLOVI ACUTISOVI

Pri príležitosti ľubovoľnej spomienky blahoslaveného Carla Acutisa, ktorú sme si pripomenuli 12. októbra, predstavení a bohoslovci Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule pripravili litánie ku cti tohto blahoslaveného.

Litánie k blahoslavenému Carlovi Acutisovi

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože...

Duch Svätý, Bože...

Svätá Trojica, jeden Boh...

Svätá Mária, Matka Božia, oroduj za nás.

Blahoslavený Carlo, dôverujúci v Božie milosrdenstvo...

Blahoslavený Carlo, horlivý šíriteľ úcty k Najsvätejšej Eucharistii...

Blahoslavený Carlo, apoštol častého svätého prijímania...

Blahoslavený Carlo, apoštol sviatosti zmierenia...

Blahoslavený Carlo, apoštol modlitby posvätného ruženca...

Blahoslavený Carlo, žijúci podľa Božieho slova...

Blahoslavený Carlo, ktorý našiel zmysel života v zjednotení s Ježišom...

Blahoslavený Carlo, túžiaci pritiahnuť všetkých k Ježišovi...

Blahoslavený Carlo, vidiaci Krista v každom človeku...

Blahoslavený Carlo, žijúci v hlbokej radosti a pokoji...

Blahoslavený Carlo, šíriteľ novej evanjelizácie...

Blahoslavený Carlo, chrániaci a milujúci Božiu prírodu...

Blahoslavený Carlo, pomocník pri správnom používaní internetu...

Blahoslavený Carlo, priateľ migrantov a chudobných...

Blahoslavený Carlo, tešiteľ ľudí bez domova...

Blahoslavený Carlo, vnímavý k problémom svojich kamarátov...

Blahoslavený Carlo, vzor študentov...

Blahoslavený Carlo, príklad skromnosti...

Blahoslavený Carlo, povzbudenie pre trpiacich a ťažko chorých...

Blahoslavený Carlo, obetujúci svoje utrpenie za Svätého Otca a Cirkev...

Blahoslavený Carlo, príklad života pre mladých...

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

Oroduj za nás, blahoslavený Carlo, aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlime sa.

Všemohúci Bože, ktorý si do tvojich svätých vložil veľké svetlo a v nich dávaš nám slabým vzor a ochranu, daj, aby sme na orodovanie a podľa príkladu blahoslaveného Carla Acutisa kráčali po ceste evanjelia a verne ťa nasledovali. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

(Imprimatur: Ján Kuboš, biskup, spišský diecézny administrátor, č. 07/2021, zo dňa 4. 10. 2021)