S veriacimi sa modlí na youtube

Vrcholiaca biskupská synoda by okrem iného mala ponúknuť riešenie, ktoré by medzi mladými zatraktívnilo modlitbu. Nie každý mladý (i veriaci) človek totiž úplne chápe význam duchovného dialógu s Bohom. Na túto skutočnosť upozornili viacerí kňazi z pastorácie. Jeden z nich však prišiel aj s vlastným riešením.
Ján Lauko 23.10.2018
S veriacimi sa modlí na youtube

 

V priebehu 15 rokov služby si otec Neftalí Rogel zo Salvádora uvedomil znepokojujúcu vec. Jeho farníci sa prestávali modliť, pretože v tom nevideli zmysel. „Myslím si, že väčšina ľudí – nielen našej krajiny, ale v globálnom meradle – nechápe zmysel modlitby. Práve z tohto dôvodu je moderný človek taký prázdny, pretože mu chýba stretnutie s Pánom,“ uviedol Neftalí Rogel pre portál Rome reports.

Preto sa rozhodol, že bude sprievodcom pre tých, ktorí túžia po stretnutí s Bohom v modlitbe, no nevedia ako na to. Pomocníkom sú mu videopríhovory na youtube. Neftalí Rogel s touto aktivitou začal pred 11 rokmi. Aj keď mal problém nahrať svoje prvé video, inšpirovaný svojím povolaním prekonal túto prekážku. Odvtedy sa nielen mladým ľuďom prihovára z obrazoviek ich počítačov či mobilných telefónov.

„Začínal som tak, že v každej farnosti, kam som prišiel, som vytvoril youtube kanál a zdieľal na ňom dôležité udalosti. Neskôr, keď ma preložili do inej farnosti, ľudia mali problém nájsť ma na internete. Tak som všetky svoje videá zoskupil do jedného kanálu s názvom Padre Neftalí Rogel,“ približuje salvádorský kňaz.

No jeho videá neprinášajú iba zážitky z farských akcií. To, čo začalo ako jeho túžba ukázať radosť a vieru svojich farníkov, sa rozrástlo, aby napĺňalo oveľa hlbšie poslanie. „Neskôr som si uvedomil dôležitosť evanjelizácie prostredníctvom multimédií. Chcel som ponúknuť niečo duchovne trvácnejšie, aby to medzi veriacimi zostalo i potom, čo si ma Pán povolá k sebe.“ Dnes preto Neftalí Rogel nahráva aj videá z liturgických slávností a svojim followerom, teda užívateľom, ktorí sledujú jeho kanál, ponúka tiež interaktívne modlitby. Vo videách im vysvetľuje význam rozličných modlitieb, sprevádza ich meditáciou i spevom.

O tom, že tento spôsob odovzdávania evanjeliového posolstva je atraktívny, svedčí počet followerov, ktorí otca Neftalího Rogela na youtube sledujú. Je ich vyše 130-tisíc.