Sú výnimoční a šíria dobré meno univerzity

Pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa študentstva bolo v pondelok 19. novembra ocenených 30 úspešných študentov Univerzity Komenského v Bratislave. Akademickú pochvalu si prevzali popoludní v aule UK.
Denisa Lukáčová 06.12.2018
Sú výnimoční a šíria dobré meno univerzity

Pochvalu od rektora UK Karola Mičietu si prevzal aj Jakub Šimoňák, účastník XXIII. zimných olympijských hier 2018 v Pchjongjangu. Snímka: UK v Bratislave

Oceňovanie otvoril rektor UK príhovorom, v ktorom pripomenul udalosti novembra 1989, a poznamenal: „Preto je dnešný deň aj slávnosťou tých, ktorých neodradili prekážky na ceste poznania a dosahujú aj v našich podmienkach pozoruhodné výsledky. Práve vy – mladí ľudia a študenti – ste dynamickou, hybnou a mobilizujúcou silou prebúdzajúcou svedomie národa. Som presvedčený, že ani vo vašej generácii sa nevytratí odkaz, volanie a túžba vašich predchodcov po lepšej spoločnosti a lepšom živote.“

Bol na olympiáde
V tridsiatke ocenených je aj študent kondičného trénerstva a účastník zimných olympijských hier 2018 v Pchjongjangu v sánkovaní Jakub Šimoňák. „Najkrajší zážitok z olympiády bol pre mňa otvárací ceremoniál – môcť vstúpiť na obrovský štadión s pocitom, že vás sledujú milióny divákov doma a vo svete, hrdo stáť a povedať si ,dokázali sme to‘,“ spomína si reprezentant.

Jakubovi patria v posledných rokoch takmer všetky majstrovské tituly na Slovensku a na vrcholných svetových podujatiach sa umiestňuje v druhej až tretej desiatke. Ako sám priznáva, popritom všetkom mu čas na vysokoškolský život veľmi neostáva: „Som rád, že si po dni strávenom v škole a tréningoch môžem trochu oddýchnuť. Prepych pre mňa je, ak som nejaký čas s rodinou, priateľkou a kamarátmi.“ Športový idol nemá, obdivuje každého, kto nasleduje svoj sen.

Pochvala aj pre bohoslovca
Patrik Hrmo je študentom 4. ročníka na Rímskokatolíckej cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte a okrem toho je aj organistom a vedúcim speváckeho zboru Schola cantorum v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne. 

Zbor sa popri prednese gregoriánskeho chorálu venuje aj súčasnej tvorbe. Lásku k hudbe Patrik tiež vyjadruje vlastnými piesňami, ktorými sa prihovára ľuďom hľadajúcim zmysel života, najmä mladým. S týmto zámerom vyšiel v januári aj jeho album s názvom Áno.

Projekt S-Case 
S-Case je názov zariadenia, ktoré spolu so svojím tímom vytvoril Martin Pekarčík z Lekárskej fakulty. Prístroj slúži na meranie fyziologických funkcií človeka. Ak S-Case zaznamená hodnoty, ktoré nie sú v intervale fyziologických hodnôt, upozorní pacienta a následne umožní odoslanie nameraných dát do aplikácie lekára. S týmto projektom vyhral Lukášov tím súťaž Veľvyslanectvo mladých aj Slovak University Startup Cup 2018 a zúčastnil sa na medzinárodnej súťaži start-up projektov v Kodani.

Projekt Vzdelaním za lepším životom
Pochvalu od rektora si prevzal aj Lukáš Kuppé, študent Fakulty manažmentu, ktorý sa so spolužiakmi rozhodol uskutočniť projekt umožňujúci vysokoškolské štúdium deťom s onkologickým ochorením. Projekt následne zrealizovali pre pacientov Národného ústavu detských chorôb v Bratislave a získali preň viacero sponzorov.

Ďakovné listy pre pedagógov
Súčasťou slávnostného podujatia bolo aj odovzdanie 30 ďakovných listov pedagógom UK, ktorí sa zaslúžili o úspechy svojich študentov. Jedným z nich bol aj obľúbený pedagóg František Gyárfáš z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky. Je starostlivým vedúcim záverečných prác a jeho predmety sa stretávajú s veľmi pozitívnou odozvou študentov. „Je to presne typ učiteľa, ktorého keď sledujete, ako ho baví učiť to, čo učí, tak to zrazu začne baviť aj vás,“ vyjadril sa študent v anonymnom dotazníku.