Svätí inšpirujú: svätý Peter

Narodil sa ako Šimon, zomrel ako svätý Peter. Jeho príbeh sa začal kdesi pri severnom pobreží Galilejského mora. V tom čase ešte Šimon bez jediného zaváhania prijal Ježišovu výzvu stať sa rybárom ľudí (porov. Mk 1, 17 – 18). A takto sa začalo Petrovo dobrodružstvo s Kristom plné pekných, ale aj dramatických udalostí.
Denisa Lukáčová 27.06.2019
Svätí inšpirujú: svätý Peter

V evanjeliách sa Peter spomedzi všetkých apoštolov spomína najčastejšie a nachádza sa v ich zozname vždy na prvom mieste.

On bol s Ježišom na vrchu premenenia a bol s ním aj v Getsemanskej záhrade, kde sa rímskym vojakom postavil odvážne na odpor.

„Odvážny a verný Peter,“ povieme si. „No zároveň plný chýb a nedostatkov,“ doplníme jedným dychom.

Páči sa mi, že Biblia sa tento fakt nesnaží zatajiť. Práve naopak, ukazuje nám Petra so všetkými slabosťami; človeka, s ktorým sa môžem stotožniť, muža z mäsa a kostí, ktorý sa stal hodným takého vznešeného povolania.

A zároveň nám tým pripomína, aký je Boh úžasne milujúci a milosrdný.

Nepoznám toho človeka – týmito slovami reaguje Peter na zástupy podozrievavých ľudí. A po uvedomení si vlastného zlyhania prichádza horký plač. Ako sa Peter vtedy cítil?

Možno podobne ako Judáš; rovnako sa predsa pasoval do pozície zradcu. A ako sa cítil v momente, keď sa mu ako jednému z prvých zjavil zmŕtvychvstalý Kristus?

Cítil, že mu je odpustené...