Takto vnímame problém antisemitizmu

Pri príležitosti Medzinárodného dňa spomienky na obete holokaustu (27. január) sa uskutočnil prieskum mapujúci pohľad ľudí na problém antisemitizmu. Jeho súčasťou boli aj odpovede mladých Slovákov.
Denisa Lukáčová 05.02.2019
Takto vnímame problém antisemitizmu

Pamätná dlaždica pripomínajúca obeť holokaustu. Snímka: Erika Litváková/KN

V rámci prieskumu, ktorý u nás prebiehal od 5. do 16. decembra minulého roku, bolo oslovených celkovo 1 013 Slovákov. Jeho výsledky ukazujú, že na antisemitizmus ako na problém sú senzitívnejší Slováci starší ako 25 rokov. Z tých mladších ho ako problém vníma len 11 percent respondentov.

Aktuálny problém
Len pätina Slovákov hodnotí protižidovský postoj ako aktuálny problém spoločnosti, 70 percent ho za problém nepovažuje.

Dve tretiny respondentov sa vyjadrili, že antisemitizmus nie je problémom v médiách ani v politickom živote. Až 56 percent opýtaných Slovákov si dokonca myslí, že antisemitské prejavy nevytvárajú problém ani na sociálnych sieťach.

O tom, že ľudia sú o histórii, zvykoch a tradíciách slovenských Židov dostatočne informovaní, je presvedčených 29 percent Slovákov.

V porovnaní s inými
Z prieskumu Eurobarometer vyplýva, že Slováci zaostávajú za priemerom Európskej únie, a to vo všetkých ukazovateľoch.

Len 20 percent Slovákov si myslí, že antisemitizmus predstavuje spoločenský problém, v rámci krajín EÚ je to priemerne 50 percent.

Pomerne málo Slovákov – iba 15 percent - sa domnieva, že za posledných päť rokov došlo v našej krajine k nárastu antisemitizmu. Na porovnanie vzostupný trend antisemitizmu v rámci krajín EÚ vníma 36 percent respondentov.