Uprostred súčasnej situácie hľadajme nádej

Na prelome rokov sa konalo tradičné stretnutie organizované ekumenickou komunitou Taizé. Pre koronavírus však prebiehalo virtuálne. Bratia z Taizé i pápež František mladých povzbudili, aby v období pandémie boli vnímaví na znamenia nádeje.

Ján Lauko 14.01.2021
Uprostred súčasnej situácie hľadajme nádej

Púť dôvery na zemi, ktorú začal v sedemdesiatych rokoch zakladateľ komunity Taizé brat Roger, vstúpila začiatkom tohto roka do 43. ročníka. Pri tejto príležitosti sa virtuálne spojili mladí z celého sveta, aby s bratmi z Taizé prežívali modlitbové spoločenstvo. Na diaľku sa k nim pripojil aj pápež František, ktorý ich pozdravil prostredníctvom posolstva tlmočeného vatikánskym štátnym sekretárom Pietrom Parolinom.

„Za situácie, ktorá nedovoľuje fyzické zhromažďovanie, sa od mladých ľudí požaduje skúška kreativity a fantázie, aby sa navzdory vzdialenostiam prepojili prostredníctvom nových informačných prostriedkov,“ podotkol pápež v posolstve. Vyjadril radosť, že sa s účastníkmi virtuálneho stretnutia môže spojiť v modlitbe a myšlienkach.

„Už skutočnosť, že sa mladí ľudia stretli, i keď takýmto výnimočným virtuálnym spôsobom, je znamením nádeje. Nikto totiž nemôže životu čeliť odosobnene. Potrebujeme spoločenstvo, ktoré nás podopiera a pomáha nám. Také spoločenstvo, v ktorom si navzájom pomáhame hľadieť do budúcnosti,“ uviedol Svätý Otec.

Nádej dodáva odvahu

Pápež František mladých pozval, aby v súčasnej situácii neboli medzi tými, ktorí „rozsievajú zúfalstvo, podnecujú trvalú nedôveru, zneškodňujúcu silu nádeje, ktorú nám dáva duch zmŕtvychvstalého Krista“.

Účastníkov stretnutia, ale i všetkých ich rovesníkov vyzval, aby sa dali preniknúť nádejou, ktorá je smelá, dokáže hľadieť za osobné pohodlie, drobné istoty a náhradky zužujúce obzory. Nádejou, ktorá im dodá odvahu k nasledovaniu Krista a práci pre najviac znevýhodnených ľudí, najmä pre tých, ktorí čelia problémom súčasnej doby. „Táto nádej sa otvára voči veľkým ideálom, ktoré robia život krajším a dôstojnejším. Kráčajme v tejto nádeji,“ dodal Svätý Otec v posolstve.

Žime ako bratia a sestry

V podobnom duchu sa vyjadril aj prior komunity Taizé brat Alois, ktorý v posolstve na rok 2021 pozval všetkých byť pozornými na znaky nádeje. „Počas uplynulých niekoľkých mesiacov sa mnoho mladých ľudí podelilo s nami o svoje obavy z budúcnosti:

Aká nádej nám môže ukázať smer? O čo sa môžeme spoľahlivo oprieť, keď je všetko také nestabilné? A ešte viac do hĺbky: Pre aký cieľ sa oplatí žiť? Ozývajú sa však aj iné hlasy, ktoré hovoria: Odolávajme rozčarovaniu a všímajme si znamenia nádeje.“

Uprostred súčasnej zložitej situácie môžeme podľa brata Aloisa badať dôvody na nádej a niekedy dokonca dúfať aj tam, kde už niet nádeje. „Spojme sa preto s ľuďmi, ktorí sa rozhodli žiť inak ako my – s kresťanmi iných vierovyznaní, s veriacimi iných náboženstiev, s agnostikmi či ateistami, ktorí sa tiež angažujú v prospech solidarity a zdieľania.“

Ako dodal prior komunity Taizé, radosť sa obnovuje vtedy, keď žijeme ako bratia a sestry. „Keď zostávame blízko tých, ktorí to najviac potrebujú: bezdomovcov, mužov a žien, ktorí sú starí, chorí alebo osamelí, detí v ťažkostiach, ľudí s postihnutím, migrantov. Životné okolnosti môžu urobiť každého z nás zraniteľným. Pandémia odhaľuje slabé miesta nášho ľudstva.“