Krížovkárska súťaž 1. štvrťrok 2021

Zapojte sa do našej krížovkárskej súťaže. Stačí, keď vylúštite tajničky troch súťažných švédskych krížoviek uverejnených v mesiacoch január až marec (KN 1, 5 a 9).
Katolícke noviny 05.01.2021
Krížovkárska súťaž 1. štvrťrok 2021

Všetky znenia tajničiek nám pošlite naraz spolu s kupónmi, ktoré nájdete pri každej tajničke (ku každej tajničke jeden kupón) na adresu:

Katolícke noviny – tajnička
P. O. BOX 276
810 00 Bratislava 1


alebo e-mailom na: tajnicka@katolickenoviny.sk (pri zaslaní mailom je potrebné kupóny podpísať a naskenované nám poslať).

nenia tajničiek musia byť doručené do redakcie KN najneskôr do 15. marca 2021.

Zo všetkých správnych odpovedí vyžrebujeme 19. marca 2021 piatich výhercov, ktorí získajú tieto ceny:

1. cena: Víkendový pobyt v Penzióne MI-MA Kováčová pre 2 osoby v hodnote 220 €

2. cena: Balíček sladkostí z www.bon-manufaktur.com v hodnote 45 €

3. cena: Balíček sladkostí z www.bon-manufaktur.com v hodnote 30 €

4. cena: Balíček sladkostí z www.bon-manufaktur.com v hodnote 25 €

5. cena: Kniha z vydavateľstva Spolok svätého Vojtecha Nový zákon v hodnote 16 €

Mená výhercov sa dozviete v KN 12/2021.

 

Štatút súťaže nájdete TU