Krížovkárska súťaž 2. štvrťrok 2020

Zapojte sa do našej krížovkárskej súťaže. Stačí, keď vylúštite tajničky troch súťažných švédskych krížoviek uverejnených v mesiacoch apríl až jún (KN 14, 18 a 23).
Katolícke noviny 31.03.2020
Krížovkárska súťaž 2. štvrťrok 2020

Všetky znenia tajničiek nám pošlite naraz spolu s kupónmi, ktoré nájdete pri každej tajničke (ku každej tajničke jeden kupón) na adresu:

Katolícke noviny – tajnička
P. O. BOX 276
810 00 Bratislava 1

alebo e-mailom na: tajnicka@katolickenoviny.sk (pri zaslaní mailom je potrebné kupóny podpísať a naskenované nám poslať).

Znenia tajničiek musia byť doručené do redakcie KN najneskôr do 30. júna 2020.

Zo všetkých správnych odpovedí vyžrebujeme 3. júla 2020 piatich výhercov, ktorí získajú tieto ceny:
1. cena: Víkendový pobyt v Penzióne MI-MA Kováčová pre 2 osoby v hodnote 220 €
2. cena: Balíček sladkostí z www.bon-manufaktur.com v hodnote 45 €
3. cena: Balíček sladkostí z www.bon-manufaktur.com v hodnote 30 €
4. cena: Balíček sladkostí z www.bon-manufaktur.com v hodnote 25 €
5. cena: Kniha Biblia. Starý a Nový zákon v hodnote 19 €
Mená výhercov sa dozviete v KN 28/2020.

Štatút súťaže nájdete TU