Krížovkárska súťaž 2. štvrťrok 2024

Zapojte sa do našej krížovkárskej súťaže. Stačí, keď vylúštite tajničky troch súťažných krížoviek uverejnených v mesiacoch marec až máj (KN 13-14, 18 a 22).
Katolícke noviny 22.03.2024
Krížovkárska súťaž 2. štvrťrok 2024

Všetky znenia tajničiek nám pošlite naraz spolu s kupónmi, ktoré nájdete pri každej tajničke (ku každej tajničke jeden kupón) na adresu:

Katolícke noviny – tajnička
P. O. BOX 276
810 00 Bratislava 1

alebo e-mailom na: tajnicka@katolickenoviny.sk (pri zaslaní mailom je potrebné kupóny podpísať a naskenované nám poslať).

Znenia tajničiek musia byť doručené do redakcie KN najneskôr do 12. júna 2024.

Zo všetkých správnych odpovedí vyžrebujeme 14. júna 2024 piatich výhercov, ktorí získajú tieto ceny:

1. cena: Peňažná výhra 200 Eur.

2. cena: Peňažná výhra 100 Eur.

3. cena: Kniha z vydavateľstva Spolok svätého Vojtecha Benedikt XVI. - Život v hodnote 68 €.

4. cena: Kniha z vydavateľstva Spolok svätého Vojtecha BIBLIA. Starý a Nový zákon v hodnote 21 €.

5. cena: Kniha z vydavateľstva Spolok svätého Vojtecha Liesje v hodnote 15 €.

Mená výhercov sa dozviete v čísle KN 25/2024.

Štatút k súťaži si môžete prečítať TU. 

Zapojením sa do súťaže a zaslaním dokladu o úhrade udeľujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade s podmienkami súťaže (zaslanie odmeny, respektíve kontaktovanie z dôvodu výhry). Vaše osobné údaje budú v redakcii Katolíckych novín, Kapitulská 5, Bratislava, po skončení súťaže do 30 dní zlikvidované v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 zo dňa 24. 4. 2016 o ochrane osobných údajov (GDPR).