Krížovkárska súťaž 3. štvrťrok 2021

Zapojte sa do našej krížovkárskej súťaže. Stačí, keď vylúštite tajničky troch súťažných švédskych krížoviek uverejnených v mesiacoch júl až september (KN 26, 30 a 35).
Katolícke noviny 22.06.2021
Krížovkárska súťaž 3. štvrťrok 2021

Všetky znenia tajničiek nám pošlite naraz spolu s kupónmi, ktoré nájdete pri každej tajničke (ku každej tajničke jeden kupón) na adresu:

Katolícke noviny – tajnička
P. O. BOX 276
810 00 Bratislava 1

alebo e-mailom na: tajnicka@katolickenoviny.sk (pri zaslaní mailom je potrebné kupóny podpísať a naskenované nám poslať).

Znenia tajničiek musia byť doručené do redakcie KN najneskôr do 20. septembra 2021.

Zo všetkých správnych odpovedí vyžrebujeme 23. septembra 2021 piatich výhercov, ktorí získajú tieto ceny:

1. cena: Tyčový mixér Multi Quick Braun za 119,99 €

2. cena: Balíček sladkostí z www.bon-manufaktur.com v hodnote 45 €

3. cena: Balíček sladkostí z www.bon-manufaktur.com v hodnote 30 €

4. cena: Balíček sladkostí z www.bon-manufaktur.com v hodnote 25 €

5. cena: Balíček kníh z vydavateľstva Spolok svätého Vojtecha Zdravas´, Mária a Svätý Ján Pavol Veľký v hodnote 24 €

Mená výhercov sa dozviete v KN 39/2021.

 

Štatút súťaže nájdete TU