Letná čitateľská súťaž je vyhodnotená

Počas uplynulého leta ste sa mohli zapojiť do súťaže Leto s knihami Spolku svätého Vojtecha. Od KN 26 po KN 35 sme postupne uverejnili 20 otázok, ktoré boli zamerané na publikácie a periodiká Spolku svätého Vojtecha.

Katolícke noviny 20.09.2022
Letná čitateľská súťaž je vyhodnotená

Žrebovanie bolo v redakcii KN. Snímka: Monika Takáčová

Do žrebovania o 10 hodnotných cien v  hodnote vyše 2 000 eur boli zaradení všetci tí, ktorí správne odpovedali aspoň na 18 z 20 otázok, nalepili na hraciu kartu 10 kupónov a poslali nám vyplnenú hraciu kartu do 14. septembra 2022.

Tieto podmienky splnilo 990 hracích kariet, z ktorých sme vyžrebovali desať výhercov. 1. cena: Terézia Ď., Hôrka; 2. cena: Mária R., Poprad; 3. cena: Anna M., Vranov nad Topľou; 4. cena: Mária S., Nemšová; 5. cena: Dušan V., Ružomberok; 6. cena: Marta H., Maňa; 7. cena: Ján M., Trenčín; 8. cena: Terézia O., Dolný Kubín; 9. cena: Ján Š., Kežmarok; 10. cena: Mária K., Bratislava. Výhercom gratulujeme.

Na záver pridávame prehľad správnych odpovedí na všetkých 20 otázok: 1-B, 2-A, 3-A, 4-C, 5-A, 6-B, 7-B, 8-A, 9-C, 10-B, 11-C, 12-C, 13-A, 14-C, 15-B, 16- -C, 17-C, 18-B, 19-C, 20-A.