Letné súťaže 2019

Leto 2019 s Katolíckymi novinami

Vyhlasujeme dve letné súťaže s cenami za viac ako 4 300 eur!

Katolícke noviny 21.06.2019
Letné súťaže 2019

1) Letná čitateľská súťaž
2) Prázdninová súťaž pre deti i celú rodinu

1. Letná čitateľská súťaž

Leto so svätými - od Košíc po Libanon

Hraciu kartu nájdete v Katolíckych novinách číslo 26 s dátumom predaja od 25. 6. do 30. 6. 2019, alebo si ju môžete stiahnuť TU. Ceny za viac ako 4 300 eur.

Priebeh súťaže

V každom letnom čísle KN 26 až KN 35 uverejníme na 3. strane súťažné otázky zamerané najmä na svätých košických mučeníkov, sv. Cyrila a sv. Šarbela.

Vyberte správnu odpoveď A, B alebo C a vpíšte ju do hracej karty. Ku každej dvojici odpovedí nalepte kupón, raz môžete namiesto kupónu použiť žolíka.

Po skončení súťaže nám do 13. septembra 2019 pošlite vyplnenú podpísanú súťažnú kartu na adresu redakcie: Katolícke noviny, P. O. Box 276, 810 00 Bratislava 1, heslo: Leto so svätými.

Žrebovanie výhercov sa uskutoční 17. septembra 2019 v redakcii KN.

Do žrebovania o dvanásť hodnotných cien budú zaradení všetci tí, ktorí správne odpovedia aspoň na 18 z 20 otázok a nalepia na kartu všetkých desať kupónov.

Súťažíte o tieto ceny

1. cena: 6-dňový letecký zájazd do Libanonu – po stopách sv. Šarbela – pre 2 osoby venuje CK Awertravel, v hodnote 1 750 €

2. cena: 5-dňový letecký zájazd do Ríma – pri príležitosti 1 150 rokov od smrti sv. Cyrila a 1 150 rokov od založenia prvej diecézy na území Veľkomoravskej ríše – pre 2 osoby venuje CK Awertour, v hodnote 900 €

3. cena: Relaxačno-liečebný rodinný pobyt EXKLUZÍV v Kúpeľoch Nimnica pre 2 dospelých a 2 deti, plná penzia, v hodnote 498 €

4. cena: Elektrická kolobežka Takira  Carbon, funkcia Easy Fold, 250 W, rýchlosť do 22 km/h, čierna, v hodnote 399,90 €

5. cena: Keramický gril Princesize kamado, 11", údenie, BBQ, pomalé varenie, čierny, v hodnote 242,90 €

6. cena: Záhradný pavilón Grandezza, béžový, párty stan, 3 x 2,7 x 4 m, oceľ, polyester, v hodnote 230,90 €

7. cena: Kaskádová záhradná fontána Cascada 2G, drevo, 12 W, 800 l/h, v rozmere 56 x 100 x 65 cm (Š x V x H), v hodnote 123,90 €

8. – 12. cena: Hriankovač TK21-Bamboo, 870 W, bambus, v hodnote 40,90 €

Ilustračné snímky: wikimedia commons, CK Awertour, Kúpele Nimnica, electronic-star, a. s.

 

Štatút súťaže nájdete TU

2. Prázdninová súťaž pre deti i celú rodinu

Leto s Anrejom 2019

Ilustrácie: (C) Spolok svätého Vojtecha/Peter Ličko

Hraciu kartu nájdete v Katolíckych novinách číslo 26 s dátumom predaja od 25. 6. do 30. 6. 2019, alebo si ju môžete stiahnuť TU.

Pre našich najmladších čitateľov sme aj toto leto pripravili zaujímavú prázdninovú súťaž. Tentoraz bude súvisieť so 170. výročím vzniku Katolíckych novín. Počas deviatich týždňov budeme našich malých kamarátov zoznamovať predovšetkým s osobnosťou kňaza, ktorého život a práca boli úzko prepojené s Katolíckymi novinami aj so Spolkom svätého Vojtecha. V KN 26 – 34 v rubrike Deťom prostredníctvom komiksu predstavíme Andreja Radlinského; jeho detstvo, štúdium, kňazské povolanie, vážnu prácu pre SSV a KN i veselé zaujímavosti. V tomto výlete do minulosti deťom priblížime aj to, aké dôležité je budovanie vzťahu k Bohu i vzťahov vo vlastnej rodine; prečo sa treba vzdelávať a chodiť do školy; a prečo si treba ctiť morálne hodnoty.

Pravidlá súťaže:

Na hraciu kartu si do označených políčok budete postupne vlepovať 9 kupónov, ktoré nájdete pri jednotlivých dieloch komiksu. Raz môžete využiť žolíka.

Splnené úlohy (minimálne 12 úloh) si zapíšete do letného denníčka (hocijakého zošita) a po skončení hry nám ho pošlete s vyplnenou hracou kartou (prosíme o vlastnoručný podpis zákonného zástupcu dieťaťa) najneskôr do 4. septembra 2019 na adresu: Katolícke noviny, P. O. Box 276, 810 00 Bratislava, heslo: Leto s Andrejom 2019.

Žrebovanie výhercov sa uskutoční 6. septembra 2019 v redakcii KN.

Odmeny

Každý súťažiaci získa po zaslaní hracej karty a vyplneného denníka úloh prekvapenie a 50 vyžrebovaných výhercov (spolu s rodinami) čaká 28. septembra 2019 špeciálny program s Dobromilkou a so Svetlúšikom v Bratislave; v meste, kde sídlia Katolícke noviny. Začneme slávnostnou svätou omšou v Katedrále sv. Martina; po nej výhercov čakajú rôzne atrakcie.

 

Štatút súťaže nájdete TU