Letné súťaže 2020

Leto 2020 s Katolíckymi novinami

Vyhlasujeme dve letné súťaže s cenami za viac ako 4 300 eur!

Katolícke noviny 23.06.2020
Letné súťaže 2020

Ilustračná snímka: www.istockphoto.com

1) Letná čitateľská súťaž
2) Prázdninová súťaž pre deti i celú rodinu

1) Letná čitateľská súťaž

LETO 2020 – OSLÁVME NAŠE VÝROČIA

Hraciu kartu nájdete v Katolíckych novinách číslo 26 s dátumom predaja od 23. 6. do 28. 6. 2020, alebo si ju môžete stiahnuť TU. Ceny za viac ako 2 600 eur.

Priebeh súťaže

V číslach KN 26 – 35 uverejníme na 3. strane súťažné otázky. Budú zamerané na storočnicu narodenia pápeža Jána Pavla II., alebo na Rok Božieho slova, aktuality zo života Cirkvi a zaujímavosti súvisiace so 150. výročím založenia Spolku sv. Vojtecha. Pri každej otázke vyberte správnu odpoveď z možností A, B alebo C a vpíšte ju do súťažnej karty (na druhej strane hracej karty). Ku každej dvojici odpovedí nalepte kupón. Raz môžete namiesto kupónu použiť žolíka.

Po skončení súťaže nám do 14. septembra 2020 pošlite vyplnenú podpísanú súťažnú kartu na adresu redakcie: Katolícke noviny, P. O. Box 276, 810 00 Bratislava 1, heslo: Leto 2020 – Oslávme naše výročia.

Žrebovanie výhercov sa uskutoční 16. septembra 2020 a ich mená uverejníme v KN 39.

Do žrebovania o pätnásť hodnotných cien budú zaradení všetci tí, ktorí správne odpovedia aspoň na 18 z 20 otázok a nalepia na kartu všetkých desať kupónov.

Súťažíte o tieto ceny

1. cena: 5-dňový rehabilitačný pobyt v Penzióne MI-MA Kováčová pre 2 dospelé osoby a 2 deti, v hodnote 600 €

 

 

 

2. cena: Nafukovací paddleboard, v hodnote 499,90 €

 

 

 

3. cena: Stojanový ventilátor Silent Storm, súprava 3 ks, v hodnote 329,90 €

 

 

 

4. cena: Villa Hahnenkamm, kurín, v hodnote 286,00 €

 

 

 

5. cena: Záhradná stolička Montpellier GR bistro, súprava 2 ks, v hodnote 179,90 €

 

 

 

6. cena: Záhradná lavička Murnau, v hodnote 134,90 €

 


 

7. až 12. cena: Parný odšťavovač Applebee, v hodnote po 94,90 €

 

 

 

13. cena: Kolekcia omšového vína, venuje SSV, v hodnote 50 €

 

 

 

 

14. cena: Balíček kníh, venuje SSV, v hodnote 40 €

 

15. cena: Ročné predplatné KN, v hodnote 32,76 €

 

Ilustračné snímky: Penzión MI-MA Kováčová, www.electronic-star.sk, Spolok svätého Vojtecha.

Štatút súťaže nájdete TU

Letné čísla KN so súťažou si viete aj dodatočne objednať: KN 26, KN 27, KN 28, KN 29, KN 30, KN 31, KN 32,

 

2) Prázdninová súťaž pre deti i celú rodinu

LETO S BIBLIOU 2020

Hraciu kartu nájdete v Katolíckych novinách číslo 26 s dátumom predaja od 23. 6. do 28. 6. 2020, alebo si ju môžete stiahnuť TU.

V Roku Božieho slova sme pre našich prázdninujúcich čitateľov pripravili letnú hru Leto s Bibliou. Počas deviatich týždňov v rubrike Deťom si pripomenieme, prečo je Biblia Kniha kníh, prečo je pre nás dôležitá a čo ukrýva. V KN 26 – 34 si priblížime niektoré biblické postavy a udalosti Starého zákona a budeme hľadať ich spojenie s Novým zákonom. Budeme mať viac času listovať stránkami Božieho slova – deti samy alebo spolu s rodičmi – a nielen tieto slová čítať, ale cez úlohy ich oživovať v našom živote. Prázdninovými dobrodružstvami s Bibliou nás povedie Adam, Abrahám, Jakub, Dávid, Mojžiš či Jonáš, no predovšetkým Duch Svätý.

Pravidlá súťaže:

Na hraciu kartu si do označených políčok budete postupne vlepovať 9 kupónov, ktoré nájdete pri jednotlivých častiach letnej hry. Raz môžete využiť žolíka.

Splnené úlohy (minimálne 20 úloh z 25) si zapíšete do biblického denníčka (hocijakého zošita) a po skončení hry nám ho pošlete s vyplnenou hracou kartou (prosíme o vlastnoručný podpis zákonného zástupcu dieťaťa) najneskôr do 7. septembra 2020 na adresu: Katolícke noviny, P. O. Box 276, 810 00 Bratislava, heslo: Leto s Bibliou.

Žrebovanie výhercov sa uskutoční 9. septembra 2020 a ich mená uverejníme v KN 38.

Odmeny

Každý súťažiaci získa po zaslaní hracej karty a vyplneného denníka úloh prekvapenie a 50 vyžrebovaných detí dostane balíček cukroviniek v hodnote 30 eur z e-shopu www.bon-manufaktur.com a knihu s biblickou tematikou zo Spolku svätého Vojtecha (podľa veku výhercu uvedeného na hracej karte).

  

 

 

 

 

Štatút súťaže nájdete TU

Letné čísla KN so súťažou si viete aj dodatočne objednať: KN 26, KN 27, KN 28, KN 29, KN 30, KN 31, KN 32,