Literárna súťaž SSV

Pri príležitosti 155. výročia svojho založenia vyhlasuje Spolok svätého Vojtecha LITERÁRNU SÚŤAŽ.
Martina Grochálová 17.01.2024
Literárna súťaž SSV

Pri písaní súťažných prác dajte priestor svojej fantázii. Ilustračná snímka: archív KN

Súťaž bude prebiehať súbežne v troch kategóriách. Každá kategória má vekové ohraničenie a vlastnú tému.

. Kategória A (8 až 11 rokov); téma: Dobrodružstvo s knižným hrdinom

. Kategória B (12 až 15 rokov); téma: Môj deň s obľúbenou osobnosťou

. Kategória C (nad 16 rokov); téma: Na púti s Andrejom Radlinským

 

PODMIENKY SÚŤAŽE

Súťažné práce musia byť napísané vo forme prózy v slovenskom jazyku na danú tému v rozsahu najviac 2 normostrany v kategórii A a B; 3 normostrany v kategórii C.

Informácie o formálnej úprave textov sú uverejnené v štatúte súťaže, ktorý nájdete na https://www.ssv.sk/sutaze.xhtml.

Najdôležitejšou podmienkou však je chuť tvoriť a dať priestor fantázii.

Prosíme uviesť kontaktné údaje v správe mailu a označiť súťažný dokument vo forme: kategória_priezvisko (napríklad: A_Nováková)

 

SÚŤAŽNÉ VÝHRY

V každej kategórii sa odmeňujú prvé tri miesta.

Výherné príspevky budú uverejnené v jubilejnom Pútniku svätovojtešskom 2025.

Víťazi sa budú môcť tešiť aj z darčekových poukážok na nákup produktov z vydavateľstva SSV a iných vecných cien (popis v štatúte).

Adresa na zaslanie prác: sutaz@ssv.sk. Do predmetu uveďte Literárna súťaž A, B alebo C.

Uzávierka súťaže 20. 3. 2023.

Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v prvej polovici apríla 2024.

MARTINA GROCHÁLOVÁ