Misijný kvíz o Benine

Otestujte si svoje vedomosti o Benine, o krajine, kultúre a práci Katolíckej cirkvi. Práve táto krajina sa stala hlavnou témou Misijnej nedele 2023. Všetci súťažiaci, ktorí do 3. novembra 2023 pošlú aspoň päť správnych odpovedí, budú zaradení do žrebovania o sedem hodnotných cien.
Katolícke noviny 16.10.2023
Misijný kvíz o Benine

Otestujte si vedomosti o africkom Benine. Práve táto krajina sa stala hlavnou témou Misijnej nedele 2023. Všetci súťažiaci, ktorí do 3. novembra 2023 pošlú aspoň päť správnych odpovedí, budú zaradení do žrebovania o sedem hodnotných cien.

1. Slovensko spojil s Beninom aj film režiséra Mareka Poláčka zachytávajúci príbeh pani Kataríny z Lendaku a seminaristov v Benine, ktorých spája modlitba a pomoc. Aký je názov filmu?

A) Adopcia bohoslovcov

B) Halier chudobnej vdovy

C) Poklad v nebi

2. Ako sa volá hlavné mesto Beninu?

A) Lagos

B) Cotonou

C) Porto-Novo

3. Po 162 rokoch nepretržitej evanjelizácie má dnes Cirkev v Benine desať diecéz s množstvom rehoľníkov, rehoľníčok a kňazov. Koľko domorodých kňazov má dnes Benin?

A) 1 500

B) 30

C) 350

4. V sklených a plastových fľašiach rôznej veľkosti sa na stolíkoch, ktoré husto lemujú takmer všetky beninské cesty, predáva tekutina žltohnedej farby. Čo sa v nich nachádza?

A) kokosový nápoj

B) benzín

C) olivový olej

5. Základom viacerých typických beninských jedál je maslo. Aké?

A) maslo z kravského mlieka

B) maslo z ťavieho mlieka

C) arašidové maslo

6. Koho si v Benine adoptovali slovenskí veriaci?

A) kňazov

B) deti

C) seminaristov

7. Ktoré dve krajiny susedia s Beninom?

A) Keňa, Etiópia

B) Nigéria, Malawi

C) Nigéria, Togo

8. Aký je v Benine úradný jazyk?

A) francúzština

B) angličtina

C) španielčina

 

Pravidlá súťaže

Do žrebovania o sedem hodnotných cien budú zaradení súťažiaci, ktorí správne odpovedia aspoň na päť z ôsmich súťažných otázok, pri odpovedi budú mať nalepený kupón a uvedú svoje meno, adresu a telefónne číslo. Odpovede posielajte najneskôr do 3. novembra 2023 na adresu: Katolícke noviny, P. O. Box 276, 810 00 Bratislava 1. Správne odpovede a mená výhercov budú uverejnené v KN 45, ktoré vyjdú s dátumom 12. novembra 2023.

Zapojením do súťaže udeľujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade s podmienkami súťaže (zaslanie odmeny, respektíve kontaktovanie z dôvodu výhry). Vaše osobné údaje budú v redakcii Katolícke noviny, Kapitulská 5, Bratislava, po skončení súťaže do 30 dní zlikvidované v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 zo dňa 24. 4. 2016 o ochrane osobných údajov (GDPR). Štatút súťaže je dostupný na  www.katolickenoviny.sk.

Ceny

1. cena: Krabica čokoládok Sladká pomoc (42 kusov)

2. cena: Kniha Na chválu Stvoriteľa

 

3. cena: Kolekcia misijných káv – zrnková a mletá

4. cena: Hra Bystrý misionár

5. cena: Misijná ovečka

6. cena: Misijný somárik

7. cena: 30 modlitieb pred jedlom

 

Ceny venujú Pápežské misijné diela na Slovensku.

Celý štatút k súťaži si môžete prečítať TU. 

Zapojením sa do súťaže a zaslaním dokladu o úhrade udeľujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade s podmienkami súťaže (zaslanie odmeny, respektíve kontaktovanie z dôvodu výhry). Vaše osobné údaje budú v redakcii Katolíckych novín, Kapitulská 5, Bratislava, po skončení súťaže do 30 dní zlikvidované v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 zo dňa 24. 4. 2016 o ochrane osobných údajov (GDPR).