Misijný kvíz o Keni

Keňa je na Slovensku vďaka mnohým misijným a rozvojovým aktivitám pomerne známa. Preverte si svoje vedomosti o tejto krajine, ktorá je hlavnou témou tohtoročnej Misijnej nedele. Všetci súťažiaci, ktorí do 3. novembra 2021 pošlú aspoň päť správnych odpovedí, budú zaradení do žrebovania o päť hodnotných cien.
Katolícke noviny 20.10.2021
Misijný kvíz o Keni

Pravidlá súťaže

Do žrebovania o päť hodnotných cien budú zaradení súťažiaci, ktorí správne odpovedia aspoň na päť zo siedmich súťažných otázok, pri odpovedi budú mať nalepený kupón a uvedú svoje meno, adresu a telefónne číslo. Odpovede posielajte najneskôr do 3. novembra 2021 na adresu: Katolícke noviny, P. O. Box 276, 810 00 Bratislava 1.

Správne odpovede a mená výhercov budú uverejnené v KN 45, ktoré vyjdú s dátumom 14. novembra 2021.

Zapojením sa do súťaže udeľujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade s podmienkami súťaže (zaslanie odmeny, respektíve kontaktovanie z dôvodu výhry). Vaše osobné údaje budú v redakcii Katolíckych novín, Kapitulská 5, Bratislava, po skončení súťaže do 30 dní zlikvidované v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 zo dňa 24. 4. 2016 o ochrane osobných údajov (GDPR).

Ceny: 

1. cena: Kolekcia kníh: Nový zákon, Príbehy spod akácie, Bez neho nemôžeme nič urobiť, Krížová cesta mučeníkov misií a svedkov viery, Paulína Jaricotová

2. cena: Trojičný kríž

3. cena: Kolekcia misijných káv: zrnková a mletá

     

4. cena: Hra Bystrý misionár od PMD a pexeso Moji svätí od SSV

     

5. cena: Misijný somárik

Ceny venujú: Spolok sv. Vojtecha – VOJTECH spol. s r. o. a Pápežské misijné diela na Slovensku

 

Štatút súťaže si môžete prečítať TU