Odmeňujeme snímku mesiaca apríl 2022

Výhernou snímkou mesiaca apríl je fotografia z upršanej krížovej cesty z  Bánoviec nad Bebravou od autora Mareka Kasalu. Odráža súčasný autentický život kresťanského spoločenstva a pre budúce generácie tak raz bude svedectvom našej doby. Snímku sme uverejnili v KN 17/2022. Gratulujeme a posielame knihu rozhovorov pápeža Františka a  rímskokatolíckeho kňaza Marca Pozzu Zdravas’, Mária. Tento mesiac súťažíte o knihu zo série rozhovorov pápeža Františka s Marcom Pozzom O nerestiach a čnostiach. Kniha vyšla v Spolku svätého Vojtecha. Meno májového výhercu sa dozviete v KN 22/2022. Redakcia si vyhradzuje právo na výber len tých najlepších snímok na uverejnenie.
Katolícke noviny 05.05.2022
Odmeňujeme snímku mesiaca apríl 2022

Ilustračná snímka: © ingimage