Odmeňujeme snímku mesiaca

Katolícke noviny 30.09.2021
Odmeňujeme snímku mesiaca

Septembrovou výherkyňou sa stala Františka Čačková za snímku Sociálne sestry mali generálnu kapitulu. Snímku sme uverejnili v KN 37/2021. Odmeňujeme knihou DOCAT. Sociálna náuka Cirkvi pre mladých. Tento mesiac súťažíte o knihu Danice Olexovej Príbehy spod akácie. Kniha vyšla v Spolku svätého Vojtecha. Meno októbrového výhercu sa dozviete v KN 44/2021. Redakcia si vyhradzuje právo na výber len tých najlepších snímok na uverejnenie.