Poznáme výhercov letnej čitateľskej súťaže

Počas uplynulého leta sa naši čitatelia mohli zapojiť do vedomostnej súťaže s názvom Desať rokov s pápežom Františkom. Výhercov sme vyžrebovali 18. septembra v redakcii KN.
Katolícke noviny 19.09.2023
Poznáme výhercov letnej čitateľskej súťaže

Výhercov vyžreboval šéfredaktor KN Ján Lauko, zapisovala asistentka šéfredaktora Monika Takáčová. Snímka: Erika Litváková

Od KN 26 po KN 35 sme na strane 3 uverejňovali dvojicu súťažných otázok a  kupón. Do žrebovania o 11 cien – spolu v hodnote za vyše 2400 eur – sme zaradili všetkých súťažiacich, ktorí správne odpovedali aspoň na 18 z 20 otázok a na hraciu kartu nalepili 10 kupónov alebo deväť kupónov a žolíka. Do súťaže sa zapojilo 1362 súťažiacich. Z nich sme vyžrebovali týchto výhercov:

1. cena: František K., Prešov;
2. cena: Terézia S., Piešťany;
3. cena: Anna G., Kolačno;
4. cena: Petra V., Nová Dubnica;
5. cena: Mária K., Považská Bystrica;
6. cena: Karol P., Liptovský Hrádok;
7. cena: Etela S., Bratislava;
8. až 10. cena: Mária B., Lipovec; Juliana K., Košice; Mária M., Šenkvice;
11. cena: Eva V., Poprad.

Výhercom srdečne blahoželáme. Na záver uverejňujeme prehľad správnych odpovedí na všetkých 20 otázok: 1-A, 2-B, 3-C, 4-A, 5-C, 6-B, 7-B, 8-B, 9-A, 10-A, 11-B, 12-B, 13-A, 14-B, 15-C, 16-C, 17-B, 18-A, 19-C, 20-B.