Snímka mesiaca január 2022

Tento mesiac súťažíte o historický román Wilhelma Hünermanna o sv. Hildegarde z Bingenu Živé svetlo. Meno decembrového výhercu sa dozviete v KN 5/2022. Redakcia si vyhradzuje právo na výber len tých najlepších snímok na uverejnenie.
Katolícke noviny 13.01.2022
Snímka mesiaca január 2022

Ilustračná snímka: © ingimage