Snímka mesiaca jún 2022

Tento mesiac súťažíte o knihu Cestami milosrdenstva, ktorú zostavil Brian Kolodiejchuk, MC. Kniha vyšla v Spolku svätého Vojtecha. Meno júnového výhercu našej fotografickej súťaže sa dozviete v Katolíckych novinách 26/2022. Redakcia si vyhradzuje právo na výber len tých najlepších snímok na uverejnenie.
Katolícke noviny 23.06.2022
Snímka mesiaca jún 2022