Súťažte o izoláciu vlhkého muriva

Súťaž o darčekový poukaz od spoločnosti PRG66 s. r. o., Praha na Dodatočnú izoláciu vlhkého muriva pre rodinné domy, historické budovy a sakrálne stavby so zárukou 10 rokov v hodnote 10 000 €. Meno výhercu zverejníme v KN 13.
Katolícke noviny 28.01.2020
Súťažte o izoláciu vlhkého muriva

Súťažná otázka:
Pomocou akej látky sa vysušuje murivo pri technológii WetBRICK?

a/ špeciálne upravená voda
b/ certifikovaný gél
c/ jednoduché savo

Zapojením sa do súťaže udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s podmienkami súťaže (zaslanie výhry, respektíve kontaktovanie z dôvodu výhry). Vaše osobné údaje budú v redakcii Katolíckych novín, Kapitulská 5, Bratislava, po skončení súťaže do 30 dní zlikvidované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016*679 zo dňa 27. 4. 2016 o ochrane osobných údajov (GDPR). Štatút k súťaži nájdete TU.
Výhry presahujúce hodnotu 350 € sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZDP“). Výhra predstavuje zdaniteľný príjem podliehajúci platnej sadzbe dane (19 %) v tom zdaňovacom období, v ktorom je výhra odovzdaná.

Výherca musí navyše splniť aj svoju odvodovú povinnosť do zdravotnej poisťovne vo výške 14 % z výhry.

Výhra je neprenosná.

Vašu odpoveď na súťažnú otázku čakáme do 10. marca 2020 na adrese:
Katolícke noviny,
P. O. BOX 276,
810 00 Bratislava
alebo e-mailom na: posta@katolickenoviny.sk.

Odpoveď treba označiť heslom Súťaž – izolácia muriva.