Vianočný kvíz

Preverte si svoje vedomosti o ľuďoch a udalostiach, ktoré sa viažu k Vianočnému obdobiu, v našom malom kvíze. Jedného z riešiteľov odmeníme zaujímavou cenou.
Katolícke noviny 19.12.2023
Vianočný kvíz

1. Svätý Jozef a Panna Mária išli pred Ježišovým narodením do Betlehema kvôli

A sobášu Jozefových príbuzných
B súpisu ľudu po celom svete
C Jozefovej novej práci v miestnom tesárstve

2. Miesto, kde sa narodil Ježiš, bolo označené

A hviezdou
B slnečným lúčom
C mesačným svitom

3. Traja mudrci, ktorí sa prišli pokloniť Dieťaťu Ježišovi, boli

A od severozápadu
B od juhu
C od východu

4. V čase Ježišovho narodenia kraľoval v Judei

A Marcus Aurelius
B Herodes Veľký
C Alexander Macedónsky

5. Kráľ chcel zmárniť Dieťa Ježiša, preto dal povraždiť všetkých chlapcov vo veku

A do dvoch rokov
B do troch rokov
C do štyroch rokov

6. Anjel vyzval svätého Jozefa, aby vzal Pannu Máriu a Dieťa a ušiel s nimi z Betlehema,

A v obchode
B v synagóge
C vo sne

7. Svätý Jozef, Panna Mária a Ježiš ušli z Betlehema do

A Etiópie
B Egypta
C Libanonu

8. Ktorý apoštol a evanjelista má podľa liturgického kalendára sviatok 27. decembra?

A Marek
B Matúš
C Ján

9. Ktorou vetou sa začína Evanjelium podľa Jána?

A Boha nikto nikdy nevidel.
B Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.
C A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.

10. Ktorá blahoslavená rehoľníčka sa narodila 24. 12. 1916?

A Sára Salkaháziová
B Miriam Terézia Demjanovičová
C Zdenka Cecília Schelingová

11. Krátko pred Vianocami oslavuje svoje narodeniny aj pápež František. Narodil sa

16. decembra
B 17. decembra
C 18. decembra

12. Ktorý veľký blízkovýchodný svätec zomrel 24. decembra 1898?

A svätý Efrém Sýrsky
B svätý Maron, pustovník
C svätý Šarbel Machlúf

13. Svätý Tomáš Becket, ktorého sviatok slávime 29. decembra, zomrel mučeníckou smrťou za vlády anglického kráľa

A Henricha II.
B Henricha VII.
C Henricha VIII.

14. Prvého januára, na slávnosť Panny Márie Bohorodičky, slávime Svetový deň

A starých rodičov
B pokoja
C masmédií

15. Svätý František Assiský postavil prvé jasličky v Grecciu

A pred 700 rokmi
B pred 800 rokmi
C pred 900 rokmi

16. Katolícke noviny v roku 2024 oslávia

A 165 rokov
B 170 rokov
C 175 rokov

17. Kto zložil text vianočnej piesne Tichá noc?

A Joseph Mohr
B Johann Strauss
C Johannes Brahms

18. Vianočné prímerie, keď britskí a  nemeckí vojaci pri belgickom meste Ypres prerušili boje a  spoločne oslávili Vianoce, sa odohralo

A 25. decembra 1914
B 25. decembra 1915
C 25. decembra 1916

Vyhrajte knižku nitrianskeho biskupa Viliama Judáka Na ceste k Jezuliatku aj s venovaním autora. Stačí, ak správne zodpoviete aspoň na 16 z 18 otázok a svoje odpovede nám pošlete do 3. januára 2024. Zo všetkých správnych riešiteľov vyžrebujeme jedného výhercu. Svoje odpovede môžete posielať poštou na adresu Redakcia Katolíckych novín, P. O. Box 276, 810 00 Bratislava 1. Alebo e-mailom na adresu posta@ katolickenoviny.sk.

Štatút k súťaži si môžete pozrieť TU. 

Zapojením sa do súťaže a zaslaním dokladu o úhrade udeľujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade s podmienkami súťaže (zaslanie odmeny, respektíve kontaktovanie z dôvodu výhry). Vaše osobné údaje budú v redakcii Katolíckych novín, Kapitulská 5, Bratislava, po skončení súťaže do 30 dní zlikvidované v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 zo dňa 24. 4. 2016 o ochrane osobných údajov (GDPR).