Výhercovia štvrťročnej súťaže

Čitatelia KN mali možnosť do 21. 9. 2018 zasielať správne znenia súťažných krížoviek za tretí štvrťrok. Zo 612 správnych odpovedí sme vyžrebovali týchto výhercov, ktorým srdečne blahoželáme:
Katolícke noviny 09.10.2018
Výhercovia štvrťročnej súťaže

Ilustračná snímka: ingimage.com

1. cena: Mária Dzurňáková (Spišský Hrhov)

2. cena: Helena Bratková (Nová Baňa)

3. cena: Lucia Ivančáková (Ružomberok)

4. cena: Anna Horváthová (Podbrezová)

5. cena: Rozália Osadská (Čadca)

6. cena: Konštantín Hollay (Prešov)

7. cena: Ladislav Ježíšek (Kostolná pri Dunaji)

8. cena: Emília Santová (Varín)

9. cena: Soňa Martinkovičová (Trnava)

10.cena: Margita Lakoštíková (Valaská Dubová)