Kvet na lúke Cirkvi je živý

Rehoľných rádov, kongregácií a spoločenstiev je veľa.   S istou dávkou humoru sa hovorí, že ani sám Svätý Otec nevie, koľko ich je v celej Cirkvi.

 

Benedikta Dadová 11.09.2018
Kvet na lúke Cirkvi je živý

V práci s deťmi je naša budúcnosť. Snímka: archív SCM

Predstavme si rozkvitnutú lúku, kde každý kvet má svoju farbu, vôňu či čas kvitnutia. Kongregácia sestier svätých Cyrila a Metoda sú takýmto kvetom na lúke Cirkvi. Má svoju farbu a vôňu, čiže charizmu a spiritualitu. V tomto roku si kongregácia 8. septembra pripomína 90 rokov od vzniku v roku 1928 na Velehrade. Tiež príchod prvých sestier na Slovensko pred 85 rokmi a narodenie zakladateľky sestry Márie Ruženy Nesvadbovej.

Pri vykvitnutí nového rehoľného spoločenstva významnú úlohu zohral olomoucký arcibiskup Antonín Cyril Stojan. „Cyrilo-metodská družina“ sa na začiatku venovala charitatívnej činnosti, výchove detí a mládeže a ekumenizmu. Rovnako príprave na misie medzi slovanské národy, zvlášť do Ruska. Okrem toho viedli exercičný dom Stojanov na Velehrade. To bol základ pre vznik nového rehoľného spoločenstva.

Mladá rehoľa sa začala sľubne rozvíjať. Prvé rehoľné komunity boli na Velehrade a v Brne, postupne pribudli ďalšie. Už po piatich rokoch existencie, v roku 1933 na pozvanie nitrianskeho biskupa Karola Kmeťka prišli prvé sestry na Slovensko. Miesto ich pôsobenia bolo Považské Podhradie, kde viedli Ústav sociálnej starostlivosti. Neskôr prišli sestry aj do Žiliny - Paľovej búdy na Bôriku a do Turzovky.

V duchu poslania našich vierozvestcov svojimi modlitbami, obetami a apoštolátom sa sestry aj dnes zapájajú do ekumenického úsilia Cirkvi o duchovné zjednotenie najmä slovanských kresťanov. Pracujú v štátnych a cirkevných školách ako učiteľky, vychovávateľky. Okrem toho sa venujú duchovným obnovám, práci v detských domovoch. Počas letných prázdnin organizujú tábory pre deti. V rokoch 1995 – 2008 sestry misijne pôsobili v Rusku a na Ukrajine.  Od 1. januára 2003 sa kongregácia rozdelila na dve provincie. Českú so sídlom v Brne a slovenskú so sídlom v Bratislave.