CESTA SVETLA – VIA LUCIS

Ahoj, kamaráti!
– Dnes vás pozývame na veľmi radostnú cestu. Krížovou cestou sa totiž naše putovanie liturgickým rokom vôbec nekončí. Práve naopak. Pán Ježiš z lásky k človeku zomrel na kríži, bol pochovaný a tretieho dňa vstal z mŕtvych. A o tom je cesta svetla.

Martina Jokelová Ťuchová 06.04.2024
CESTA SVETLA – VIA LUCIS

Ilustrácia: ĽUBA SUCHALOVÁ

ALELUJA!

Detskú stranu si môžete stiahnuť a vytlačiť TU.