Duch Svätý - náš Tešiteľ II

– Slávnosťou Zoslania Ducha Svätého sme ukončili najdôležitejšie obdobie liturgického roka – Veľkonočné obdobie.
– A teraz už máme Cezročné obdobie. Hovorím správne, Dobromilka?
Martina Jokelová Ťuchová 02.06.2023
Duch Svätý - náš Tešiteľ II

Ilustrácia: Ľuba Suchalová

– Veru, toto už máme v malíčku, Svetlúšik. Pred týždňom sme si posvietili na Ducha Svätého ako Tešiteľa, ktorého nám posiela nebeský Otec. A v tejto radosti pokračujeme spoločne so staršími kamarátmi, ktorí vo sviatosti birmovania prijímajú dary Tešiteľa výnimočným spôsobom.

Detskú stranu si môžete stiahnuť a vytlačiť TU.