DUCH SVÄTÝ – NÁŠ TEŠITEĽ

Ahoj, kamaráti!
– Možno ste na sviatok Nanebovstúpenia Pána trochu posmutneli. Čo asi cítili učeníci, keď Pán Ježiš vystupoval do neba a zmizol im pred očami? Na prvý pohľad boli opustení – bez najlepšieho Priateľa, Učiteľa, Majstra zázrakov, bez Božieho Syna.
Martina Jokelová Ťuchová 25.05.2023
DUCH SVÄTÝ – NÁŠ TEŠITEĽ

Ilustrácia: Ľuba Suchalová

– Ale to len tak vyzeralo, Dobromilka. V skutočnosti Pán Ježiš učeníkov nenechal ako siroty.
– Ešteže tak, Svetlúšik.
– Prečítajme si v Biblii, čo povedal Ježiš učeníkom i nám pred svojím odchodom k Otcovi.

Detskú stranu si môžete stiahnuť a vytlačiť TU.