Hrejivý Advent

Ahoj, kamaráti!
– Dobromilka, môžeš sa ešte posunúť?
– Jasné, Svetlúšik, mám tu ešte veľa miesta. Aj naši kamaráti sa zmestia ku krbu.
Martina Jokelová Ťuchová 08.12.2023
Hrejivý Advent

Ilustrácia: Ľuba Suchalová

– Práve na nich som myslel, že sa tu môžeme zohrievať všetci ako v hrejivom náručí nebeského Otca a spoločne s Pannou Máriou sa pripravovať na narodenie Ježiša.
– Aké je to príjemné a radostné, Svetlúšik. Veľmi sa teším.

Detskú stranu si môžete stiahnuť a vytlačiť TU.