Nedeľa Božieho slova

Ahoj, kamaráti!
– Ako často beriete do rúk Bibliu? Alebo vám zo Svätého písma čítajú rodičia?
Martina Jokelová Ťuchová 20.01.2024
Nedeľa Božieho slova

Ilustrácia: Ľuba Suchalová

– Biblia, Sväté písmo, Božie slovo, Starý a Nový zákon alebo len Písmo – týmito spôsobmi nazývame najvzácnejšiu Knihu kníh, cez ktorú sa nám prihovára nebeský Otec, Syn a Duch Svätý.
– Svetlúšik, úryvky z Biblie počúvame vlastne na každej svätej omši!
– A vieš, Dobromilka, že keď Ježiš dvom učeníkom na ceste do Emauz vysvetľoval Písmo, horeli im srdcia? Čo sa deje v našich srdciach, keď počúvame Božie slovo?

Celú detskú stranu si môžete stiahnuť a vytlačiť TU.