Pod ochranou Bohorodičky

Ahoj, kamaráti!
Svetlúšik, pripravený? Môžeme našim kamarátom zavinšovať? 
Počkaj, Dobromilka, hmm. No, hádam som tie veršíky z koledovania nezabudol.
Tak tri – šty-ri:
Martina Jokelová Ťuchová 03.01.2020
Pod ochranou Bohorodičky

Ilustrácia: Ľuba Suchalová

S pomocou Božou prežili ste
zas ďalší v rokov slede.

Nech ruka Božia pevne, iste,
vás v roku novom vedie.

Nech dary jeho milosti
vás po celý rok chránia,
nech vám dá šťastia, radosti
a hojnosť požehnania.

A ja ešte dodám, Dobromilka, toto:

Nech sa stane toto prianie,
na Bohorodičky orodovanie.

Amen

Detskú stranu si môžete stiahnuť a vytlačiť TU