Pred adventom

Ahpj, kamaráti!
– Kým zapálime prvú adventnú sviecu na venci z voňavej čečiny, sme pripravení si spolu s vami zapáliť ešte iné svetielka.
Martina Jokelová Ťuchová 25.11.2023
Pred adventom

Ilustrácia: Ľuba Suchalová

– Naozaj, Svetlúšik, keď nad tým premýšľam, čím viac je za oknami tmy, tým viac svetielok máme okolo seba. Začalo sa to v období Dušičiek sviecou na cintoríne, pokračovalo svätomartinským sprievodom s lampiónmi...
– Dobromilka, aj v evanjeliu počas svätej omše sme nedávno počúvali o svetle múdrych panien, ktoré čakali ženícha. Posvietime si na to!

Detskú stranu si môžete stiahnuť a vytlačiť TU.