Ruky nádeje (1)

Ahoj, kamaráti!
– Na Popolcovú stredu nám kňaz dal popolom na čelo znak kríža a vstúpili sme tak do Pôstneho obdobia.
– Svetlúšik, ešte pritom kňaz niečo povedal...
 

Martina Jokelová Ťuchová a PMD 03.03.2023
Ruky nádeje (1)

Ilustrácia: Ľuba Suchalová

– Presne tak, Dobromilka: Pamätaj, že si prach a na prach sa obrátiš alebo Kajajte sa a verte evanjeliu.
– Tieto slová nám pripomínajú, aby sme nezabúdali na to, čo je v živote dôležité, a tešili sa na nebo, kde nebudú vojny ani utrpenie.

Detskú stranu si môžete stiahnuť a vytlačiť TU.