Škola za dverami

Ahoj, kamaráti!
– Počujete to? Aj ty, Dobromilka?

Martina Jokelová Ťuchová 02.09.2023
Škola za dverami

Ilustrácia: Ľuba Suchalová

– Tuším niečo vŕzga v školskom batohu, ktorý sme už nachystali do školy, Svetlúšik...
– Mne to skôr pripomína akési tenké pišťanie. Žeby niečo šepkalo v peračníku?
– Šepkajúci peračník som ešte nevidela! Posvietime si na to?

Detskú stranu si môžete stiahnuť a vytlačiť TU.