Svetlo sveta prichádza (4)

Ahoj, kamaráti!

Prvá svieca, druhá, tretia, štvrtá.
Ako sa napĺňa svetlom adventný veniec u vás doma či v kostole, tak pribúdajú postavičky v našom spoločnom betleheme. 
Martina Jokelová Ťuchová 20.12.2019
Svetlo sveta prichádza (4)

Ilustrácia: Ľuba Suchalová

Pozri, Dobromilka, koľko postavičiek je pripravených na vystrihovanie a premýšľanie.
Svetlúšik, máme už Pannu Máriu, Jozefa, pastiera s ovečkami a teraz pribudne anjel, králi a...

Dobromilka, už sa neviem dočkať, keď do maštaľky vložíme to najdôležitejšie – Božie Dieťa.
Je to Dieťa aj vo vašom srdci, kamaráti? Ešte nie celkom? A pozvali ste ho tam?

Detskú stranu si môžete stiahnuť a vytlačiť TU