V radostnom očakávaní 4

Ahoj, kamaráti!
– Celé nebo i zem sa opäť chvejú radosťou. Spievajú od radosti ľudia aj anjeli, Dobromilka i Svetlúšik aj celá naša redakcia.
– Zaspievajme si spoločne, kamaráti, veď Spasiteľ sveta je tu a do tmy prináša svetlo všetkým národom. Nech nám zo srdca svieti láska Jezuliatka.
Martina Jokelová Ťuchová 16.12.2022
V radostnom očakávaní 4

Ilustrácia: Ľuba Suchalová

Detskú stranu si môžete stiahnuť a vytlačiť TU.