VO VEĽKONOČNEJ RADOSTI (1)

Ahoj, kamaráti!
– Radujme sa! Ježiš vstal z mŕtvych! Celý svet spieva veselé ALELUJA!
Martina Jokelová Ťuchová 13.04.2024
VO VEĽKONOČNEJ RADOSTI (1)

Ilustrácie: Ľuba Suchalová

– A bude spievať ešte celých sedem týždňov, Svetlúšik. Toľko totiž trvá najslávnostnejšie a najradostnejšie obdobie nášho liturgického roka.
– Dobromilka, Veľkonočné obdobie budeme sláviť radostne i v našej rubrike. Tešíte sa, kamaráti?

Detskú stranu si môžete stiahnuť a vytlačiť TU.