VO VEĽKONOČNEJ RADOSTI (2)

Ahoj, kamaráti!
– Vijeme veniec, vijeme, v tráve dosť kvetov nájdeme, zo žltých púpav na lúčke voňavý venček spletieme.
Martina Jokelová Ťuchová 20.04.2024
VO VEĽKONOČNEJ RADOSTI (2)

ILUSTRÁCIA: ĽUBA SUCHALOVÁ

– Dobromilka, ty sa mi meníš pred očami na vílu! Takú slniečkovú!
– A ty, Svetlúšik, si ako voňavý škriatok s košíkom plným liečivých rastliniek. To bude voňavý zdravý čajík.
– Svetlo, teplo, vôňa jarnej prírody spieva svetu o veľkonočnej radosti – Pán Ježiš premohol hriech a smrť.

Detskú stranu si môžete stiahnuť a vytlačiť TU.