VO VEĽKONOČNEJ RADOSTI (3)

Ahoj, kamaráti!
– Boli ste počas Nedele Dobrého pastiera s rodičmi na výlete v seminári? Túto nedeľu bol deň otvorených dverí pre kohokoľvek, kto chcel navštíviť školu pre budúcich kňazov.
Martina Jokelová Ťuchová 27.04.2024
VO VEĽKONOČNEJ RADOSTI (3)

ILUSTRÁCIA: ĽUBA SUCHALOVÁ

– Ja som v jednom seminári bol, Dobromilka. Slávili sme spoločne s biskupom a bohoslovcami svätú omšu. V parku boli vystúpenia bohoslovcov a poobede aj hry pre deti. Všeličo som sa z ich života dozvedel, zašportoval som si a mohol som aj miništrovať.
– Ak ste návštevu seminára nestihli, príležitosť bude opäť o rok. To sa k tebe, Svetlúšik, istotne pridám i ja! Ale na bohoslovcov môžeme myslieť v modlitbe každý deň. Aby sa stávali podobnými Pánovi Ježišovi, Dobrému pastierovi.

Detskú stranu si môžete stiahnuť a vytlačiť TU.