VO VEĽKONOČNEJ ZÁHRADE

Ahoj, kamaráti!

– Pozrite na to! Ako podrástli výhonky jačmeňa v črepníku s našou Getsemanskou záhradkou!

Martina Jokelová Ťuchová 27.04.2023
VO VEĽKONOČNEJ ZÁHRADE

Ilustrácia: Ľuba Suchalová

– Dobromilka, z 15 centimetrov podrástli za jeden deň na 17.

– Rastú nám pred očami, Svetlúšik. Ako celá jarná príroda okolo nás.

Celú detskú stranu si môžete stiahnuť a vytlačiť TU