Zoberte si do školy aj Ducha Svätého

Ahoj, kamaráti!

Predstavte si takú zvláštnu vec: Čo by sa stalo, keby kováč nemal oheň? Ako by ukul rytiersku zbroj či nôž na chlieb?
Martina Jokelová Ťuchová 13.09.2019
Zoberte si do školy aj Ducha Svätého

Ilustrácia: Ľuba Suchalová

Hmm, možno by to dopadlo podobne, ako keby nemala krajčírka ihlu, Svetlúšik.
A čo by robil záhradník bez vody v krhle či gitarista bez strún?
No, Svetlúšik, myslím si, že by toho veľa neurobili.  Ani kováč, krajčírka, záhradník či hudobník.
Presne tak, Dobromilka. Mohli by byť veľmi nadaní remeselníci, roľníci či umelci, ale bez toho podstatného nástroja by im šikovnosť nepostačila.
A tak nejak je to aj s nami – žiakmi, keď si so sebou do školy nevezmeme niečo dôležité.
Či skôr niekoho dôležitého.

Detskú stranu si môžete stiahnuť a vytlačiť TU