Boli sme v kremnickej farnosti (fotogaléria)

V rámci nášho seriálu reportáží zo slovenských farností sme zavítali aj do geografického stredu Európy – do Kremnice.

Ján Lauko 24.11.2021

Boli sme v kremnickej farnosti (fotogaléria)

Snímka: Ján Lauko

Zámocký Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej nepatrí Cirkvi, spravuje ho Múzeum mincí a medailí v Kremnici, ktoré však umožňuje v kostole sláviť pravidelné bohoslužby. Snímka: Ján Lauko
Zámocký Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej nepatrí Cirkvi, spravuje ho Múzeum mincí a medailí v Kremnici, ktoré však umožňuje v kostole sláviť pravidelné bohoslužby. Snímka: Ján Lauko
Farár Miroslav Kuric (vľavo) a kaplán Jozef Mikula prišli do farnosti v tom istom čase, v júli 2018. Snímka: Ján Lauko
Farár Miroslav Kuric (vľavo) a kaplán Jozef Mikula prišli do farnosti v tom istom čase, v júli 2018. Snímka: Ján Lauko
Fara sa nachádza v meštianskom dome. Snímka: Ján Lauko
Fara sa nachádza v meštianskom dome. Snímka: Ján Lauko
 Farský Kostol sv. Františka z Assisi je dedičstvom po františkánoch, ktorí v Kremnici pôsobili 300 rokov až do likvidácie kláštorov za totality. Snímka: Ján Lauko
Farský Kostol sv. Františka z Assisi je dedičstvom po františkánoch, ktorí v Kremnici pôsobili 300 rokov až do likvidácie kláštorov za totality. Snímka: Ján Lauko
 S miestnymi kňazmi vo farskom kostole. Snímka: Ján Lauko
S miestnymi kňazmi vo farskom kostole. Snímka: Ján Lauko
Oltár v Kostole sv. Františka z Assisi prešiel obnovou. Snímka: Ján Lauko
Oltár v Kostole sv. Františka z Assisi prešiel obnovou. Snímka: Ján Lauko
S farským kostolom je spojená aj loretánska kaplnka s Čiernou Madonou. Snímka: Ján Lauko
S farským kostolom je spojená aj loretánska kaplnka s Čiernou Madonou. Snímka: Ján Lauko
Morový stĺp pred Kostolom sv. Františka z Assisi patrí medzi najvyššie v Európe. Snímka: Ján Lauko
Morový stĺp pred Kostolom sv. Františka z Assisi patrí medzi najvyššie v Európe. Snímka: Ján Lauko