Červenou stredou sme si uctili mučeníkov za vieru - fotogaléria

Stovky budov na celom svete vrátane Slovenska sa 24. novembra odeli do červenej farby. Medzinárodnú iniciatívu s názvom Červená streda zorganizovala
pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi, aby upozornila na milióny ľudí, ktorí aj v súčasnosti trpia a sú prenasledovaní pre svoju vieru. Farba mučeníkov poukazuje na čoraz väčšmi sa zhoršujúci stav náboženskej slobody.

KN red. 01.12.2021

Červenou stredou sme si uctili mučeníkov za vieru - fotogaléria

Snímka: Anton Frič

Spišská Kapitula Snímka: Anton Frič
Spišská Kapitula Snímka: Anton Frič
Trnava Snímka: Martin Hesko
Trnava Snímka: Martin Hesko
Kežmarok Snímka: farnosť Kežmarok
Kežmarok Snímka: farnosť Kežmarok
Banská Bystrica Snímka: Norbert Gura
Banská Bystrica Snímka: Norbert Gura
Bratislava Snímka: Peter Marek
Bratislava Snímka: Peter Marek
Nitra Snímka: Tomáš Fečo
Nitra Snímka: Tomáš Fečo
Žilina Snímka: Katarína Sočuvková
Žilina Snímka: Katarína Sočuvková