Čo ste nám poslali v januári - fotogaléria

Miroslava Gromanová 01.02.2024

Čo ste nám poslali v januári - fotogaléria

Snímka: Mária Krajčová

Snímka: Mária Krajčovičová
Snímka: Mária Krajčovičová
Dvadsaťsedem pútnikov z farnosti Dobrého pastiera v Žiline-Solinkách spoznávalo a porovnávalo Libanon a svet Západu a Východu.
Snímka: Mária Krajčovičová
Snímka: Mária Krajčovičová
Dvadsaťsedem pútnikov z farnosti Dobrého pastiera v Žiline-Solinkách putovalo Libanonon.
Snímka: Rastislav Geschwandtner
Snímka: Rastislav Geschwandtner
Pobedimskí koledníci zvestovali dobrú novinu.
Snímka: Daniel Sedlák
Snímka: Daniel Sedlák
V rožňavskej Katedrále Nanebovzatia Panny Márie bol 13. decembra 2023 vysvätený za kňaza diakon Radovan Gajdoš.
Snímka: Tibor Ujlacký
Snímka: Tibor Ujlacký
V Kostole sv. Petra a Pavla v Nitre požehnali sochu sv. Šarbela Machlúfa.
Snímka: Jozef Pikla
Snímka: Jozef Pikla
V závere uplynulých Vianoc farníci z obce Perín-Chym pripravili podujatie, na ktorom predstavili živé obrazy spojené s Vianocami.
Snímka: Marek Bartkovský
Snímka: Marek Bartkovský
Deti zo Záhradného putovali k jasličkám do františkánskeho Kostola sv. Jozefa v Prešove.
Snímka: Stanislava Borisová
Snímka: Stanislava Borisová
Žiaci zo ZŠ s MŠ Angely Merici v Trnave naplnili a rozdávali vianočné krabice s prekvapením pre starkých zo sociálneho zariadenia.
Snímka: Ľubomír Kaľavský
Snímka: Ľubomír Kaľavský
Amatérski divadelníci z obcí pod Braniskom – Poľanovce, Granč-Petrovce, Žehra, Bijacovce - si spestrili vianočné a novoročné dni muzikálom s názvom Anjelská poistka.
Snímka: Tibor Ujlacký
Snímka: Tibor Ujlacký
V nedeľu na sviatok Krstu Pána 7. januára sa vo filiálnom Kostole Krista Kráľa v Lovciach uskutočnil vianočný koncert.