Čo ste nám poslali v júli - fotogaléria

Každý mesiac vám prinášame súhrn fotografií, ktoré ste nám poslali do rubriky Listáreň a ktoré povedia za vás, čím vo farnostiach žijete.

Budeme radi, ak nám fotografie budete posielať aj naďalej. Aj tie, ktoré sa nezmestia do novín, budú súčasťou spoločnej fotogalérie.

Miroslava Gromanová 31.07.2023

Čo ste nám poslali v júli - fotogaléria

Snímka: Agáta Sakalíková

Na Krížnych cestách v Kurimanoch 13. mája požehnali novú kaplnku ako miesto modlitby s Pannou Máriou. Snímka: Ján Dravecký
Na Krížnych cestách v Kurimanoch 13. mája požehnali novú kaplnku ako miesto modlitby s Pannou Máriou. Snímka: Ján Dravecký
Farnosť Všetkých svätých v Humennom zorganizovala pre svojich farníkov púť do poľskej obce Laski pri Varšave. Snímka: Agáta Sakalíková
Farnosť Všetkých svätých v Humennom zorganizovala pre svojich farníkov púť do poľskej obce Laski pri Varšave. Snímka: Agáta Sakalíková
Pod Smrekovicou pláva Noemova archa. Snímka: Ľubomír Káľavský
Pod Smrekovicou pláva Noemova archa. Snímka: Ľubomír Káľavský
Žilinské františkánske rehoľné spoločenstvá začali 10. júna sláviť jubileum vianočnou svätou omšou v kapucínskom Kostole Obrátenia sv. Pavla v Žiline (Sirotár). Snímka:  Františka Čačková, OSF
Žilinské františkánske rehoľné spoločenstvá začali 10. júna sláviť jubileum vianočnou svätou omšou v kapucínskom Kostole Obrátenia sv. Pavla v Žiline (Sirotár). Snímka: Františka Čačková, OSF
V Podkriváni na Podpoľaní sa 11. júna konala odpustová slávnosť sv. Antona Paduánskeho a spomienková slávnosť na Antona Emanuela Timka, učiteľa, kantora a spisovateľa. Snímka: Katarína Klimová
V Podkriváni na Podpoľaní sa 11. júna konala odpustová slávnosť sv. Antona Paduánskeho a spomienková slávnosť na Antona Emanuela Timka, učiteľa, kantora a spisovateľa. Snímka: Katarína Klimová
Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky v spolupráci s Vojenským ordinariátom Maďarskej republiky uskutočnil 17. júna pod vedením biskupa Františka Rábeka spoločnú púť do Blatnohradu – Zalaváru. Snímka Ordinariát OS a OZ
Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky v spolupráci s Vojenským ordinariátom Maďarskej republiky uskutočnil 17. júna pod vedením biskupa Františka Rábeka spoločnú púť do Blatnohradu – Zalaváru. Snímka Ordinariát OS a OZ
Komunita Cenacolo v Kráľovej pri Senci aj tento rok zrealizovala deň otvorených dverí. Súčasťou programu bola svätá omša, ktorú celebrovali arcibiskup Stanislav Zvolenský a olomoucký pomocný biskup Antonín Basler. Snímka: Jozef Ďurica
Komunita Cenacolo v Kráľovej pri Senci aj tento rok zrealizovala deň otvorených dverí. Súčasťou programu bola svätá omša, ktorú celebrovali arcibiskup Stanislav Zvolenský a olomoucký pomocný biskup Antonín Basler. Snímka: Jozef Ďurica
Do sŕdc rodákov z Hradištských vrchov a pútnikov sa hlboko zapíše 11. jún, keď sa stretli pri Kaplnke Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, aby si pripomenuli 100 rokov od jej postavenia Jánom Štefančíkom. Snímka: Július Imrovič
Do sŕdc rodákov z Hradištských vrchov a pútnikov sa hlboko zapíše 11. jún, keď sa stretli pri Kaplnke Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, aby si pripomenuli 100 rokov od jej postavenia Jánom Štefančíkom. Snímka: Július Imrovič
Košická eparchia má dvoch novokňazov. Richard Fučko a Ján Pavúk prijali kňazskú vysviacku 1. júla v Chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Klokočove z rúk košického eparchu Cyrila Vasiľa. Snímka: Dávid Kováč
Košická eparchia má dvoch novokňazov. Richard Fučko a Ján Pavúk prijali kňazskú vysviacku 1. júla v Chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Klokočove z rúk košického eparchu Cyrila Vasiľa. Snímka: Dávid Kováč
Kňaz Pavol Majzel (vpravo) 6. júna oslávil 85. narodeniny a 23. júna 60. výročie kňazskej vysviacky. Snímka: Patrik Taraj
Kňaz Pavol Majzel (vpravo) 6. júna oslávil 85. narodeniny a 23. júna 60. výročie kňazskej vysviacky. Snímka: Patrik Taraj
Pre vysídlených obyvateľov obcí Riečnica a Harvelka bol 1. júl slávnostný deň. Po štyroch rokoch sa stretli vo farskom Kostole Narodenia Panny Márie v Riečnici. Snímka: Anna Špidusová
Pre vysídlených obyvateľov obcí Riečnica a Harvelka bol 1. júl slávnostný deň. Po štyroch rokoch sa stretli vo farskom Kostole Narodenia Panny Márie v Riečnici. Snímka: Anna Špidusová
Na Troch hôrkach v Košiciach pripravila saleziánska komunita Dona Bosca pre deti unikátny týždeň hneď na začiatku prázdnin. Snímka: Juraj Chorvatovič
Na Troch hôrkach v Košiciach pripravila saleziánska komunita Dona Bosca pre deti unikátny týždeň hneď na začiatku prázdnin. Snímka: Juraj Chorvatovič
Aj keď boli spočiatku rómskou komunitou neprijatí a stretávali sa s agresivitou, postupne si získali ich srdcia. Snímka: Juraj Chorvatovič
Aj keď boli spočiatku rómskou komunitou neprijatí a stretávali sa s agresivitou, postupne si získali ich srdcia. Snímka: Juraj Chorvatovič