Čo ste nám poslali v novembri - fotogaléria

Miroslava Gromanová 30.11.2023

Čo ste nám poslali v novembri - fotogaléria

Snímka: Erika Kľúčiková

Snímka: Zuzana Ružvoňová
Snímka: Zuzana Ružvoňová
Svätú Filoménu si pravidelnou modlitbou uctievajú deti zo Školského klubu Fatima na Cirkevnej základnej škole sv. Gorazda v Námestove.
Snímka: Daniela Stanislavová
Snímka: Daniela Stanislavová
Farský kostol v Urminciach postavený v rokoch 1932 - 1933.
Snímka: Tibor Ujalcký
Snímka: Tibor Ujalcký
Nitriansky pomocný biskup Peter Beňo na návšteve v Hospici - Dome pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre.
Snímka: Tibor Ujalcký
Snímka: Tibor Ujalcký
V Župnom dome v Nitre oslávili 100. výročie založenia prvej verejnej knižnice.
Snímka: Valéria Marťáková
Snímka: Valéria Marťáková
Maturanti a tretiaci Gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči na púti po stopách svojho patróna školy sv. Františka Assiského.
Snímka: Dana Tesáková
Snímka: Dana Tesáková
Deti z Materskej školy Štefana Moysesa v Banskej Bystrici navštívili seniorov v Dome Božieho milosrdenstva.
Snímka: Katarína Oráviková
Snímka: Katarína Oráviková
Poslednú októbrovú nedeľu mladí z eRka farnosti Považská Bystrica - Svätej Rodiny zorganizovali šarkaniádu.
Snímka: Katarína Oráviková
Snímka: Katarína Oráviková
Šarkaniáda vo farnosti Považská Bystrica - Svätej rodiny posilnila puto spoločenstva.
Snímka: archív Združenia Faustínum
Snímka: archív Združenia Faustínum
Členovia a dobrovoľníci združenia Faustínum z Prešova putovali do Svätyne Božieho milosrdenstva v Krakove-Łagiewniky.
Snímka: Erika Kľúčiková
Snímka: Erika Kľúčiková
V Hornej Lehote na Orave sa konal v predvečer slávnosti Všetkých svätých detský ples.