Čo ste nám poslali v októbri - fotogaléria

Každý mesiac vám prinášame súhrn fotografií, ktoré ste nám poslali do rubriky Listáreň a ktoré povedia za vás, čím vo farnostiach žijete.

Budeme radi, ak nám fotografie budete posielať aj naďalej. Aj tie, ktoré sa nezmestia do novín, budú súčasťou spoločnej fotogalérie.

Miroslava Gromanová 10.11.2023

Čo ste nám poslali v októbri - fotogaléria

Snímka: sestra Hermana Matláková, SMVS

Vo Valči sa uskutočnilo spomienkové stretnutie k 100. výročiu požehnania zvonov. Snímka: Milan Kulich
Poľovnícke vďakyvzdanie v Bijacovciach. Snímka: Ľubomír Kaľavský
Pri príležitosti poďakovania za úrodu vyzdobili vo Valči kostol sypanými obrazmi. Snímka: Jaromír Meriač
Farníci z Važca a Štrby sa stretli pri kríži, ktorý symbolizuje vďačnosť za návštevu pápeža Františka na Slovensku. Snímka: Kristína Petriľáková
V seminárnom Kostole sv. Antona Paduánskeho v Košiciach oslávili 100. výročie založenia Spoločnosti sociálnych sestier. Snímka: Člověk a víra/Jozef Sagan
Rodina Nepoškvrnenej už po sedemnástykrát putovala s chorými do Lúrd. Snímka: Mária Žarnayová
Hodová slávnosť patróna kostola sv. Michala, archanjela v Pobedime. Snímka: Ján Feranec
Rímskokatolícka farnosť sv. Ondreja v Ružomberku uskutočnila spomienkovú slávnosť na saleziána Štefana Olosa. Snímka: Lívia Dvorská
Požehnávanie bicyklov a kolobežiek vo farnosti sv. Andreja v Ružomberku. Snímka: Hermana Matláková, SMVS
Poďakovanie za úrody zeme v Čelovciach za účasti kňaza Petra Vychlopeňa. Snímka: Eva Klesniaková
Filiálna obec Slovany v Turci pripravila 1. októbra hodovú slávnosť patrocínia Kostola sv. Michala, archanjela, za účasti diecézneho biskupa. Snímka: Peter Lupták